Průmyslové betonové podlahy

V průmyslové a občanské výstavbě jsou betonové nosné desky a podlahy důležitým konstrukčním prvkem. Na betonové podlahy a základové desky pro výrobní haly, nákládací rampy, sklady a obchodní centra jsou kladeny vysoké požadavky na náročné provozní podmínky. Pro dosažení ideální pevnosti a vysoké odolnosti proti oděru vyžaduje konstrukce podlahy důslednou dimenzaci nosné desky a finální povrchovou úpravu dle provozního zatížení, nosnosti a způsobu používání.


Příprava projektu a dimenzace nosné deskyProvedení nosné desky je stanoveno na základě rozvahy o provozním zatížení a vlastnostech podkladních vrstev. Dle použití podlahy se pro dané řešení zvolí třída betonu a tloušťka desky, konstrukce výztuží, rozvržení dilatačních spár a technologie povrchové nášlapné vrstvy.


Materiály používané pro betonové nosné desky

Pro železobetonové desky používáme Pěnobeton a Polystyrenbeton výrobený dle požadované hmotnosti a pevnosti. Jedná se o stavební materiály s dobrou mechanickou pevností a nízkou tepelnou vodivostí, které obsahují uzavřené vzduchové póry, čímž se výrazně snižuje jejich objemová hmotnost a dosahuje se úspory materiálových vstupů.

Mezi výhody patří také malé zatížení nosné konstrukce a možné čerpání až do výšky 60m, dobré vyplnění celé plochy podlahy, skvělé izolační vlastnosti vůči zvuku, teplu a mrazu a velká odolnost proti vlhkosti, plísním, požárům a chemickým prostředkům.


Výroba železobetonové základové deskyPřed pokládkou betonové směsi je nejdříve upravena podložní vrstva a opatřena příslušnou izolací. Pro zpevnění konstrukce nosné desky se připraví ocelové KARI sítě nebo rozptýlené výztuže STAMIX. Po položení betonové směsi je pomocí laserové měřící techniky, stahovacích latí a plovoucích vibračních lišt vytvořena přesná výška a rovinatost vrstvy. Aby při dozrávání betonové desky z důvodu vnitřního pnutí nedocházelo k neřízeným trhlinám a znehodnocení povrchu provádíme řezání a tmelení dilatačních spár.


Povrchová úprava strojním hlazením

Pro dosažení vysoké dlouhodobé odolnosti a pevného uzavření povrchu betonové podlahy provedeme povrchovou úpravu strojním hlazením. Uzavření povrchu zlepšuje vlastnosti podlahy a chrání ji před mechanickými, chemickými a klimatickými vlivy, což prodlužuje její životnost.

Pevnost povrchu můžeme znásobit použitím vsypu Fortedur a tento typ aplikace nazýváme vsypové podlahy.

Použitím samonivelační cementové stěrky využíváme její samonivelační funkce, což lze aplikovat jak na nové podlahy, tak na opravy starších a poškozených povrchů, které vyžadují zarovnání.


Finální povrch nášlapné vrstvy

Finální povrch nášlapné vrstvy vytvoříme na základě způsobu používání a požadavku zákazníka.

Strojně hlazené podlahy vynikají svým perfektně hladkým a lesklým povrchem, vysokou užitnou hodnotou a nejnižšími pořizovacími náklady.

Protiskluzové kartáčované podlahy svým zdrsněním dodají nášlapné vrstvě protiskluzové vlastnosti a nachází uplatnění pro vyšší bezpečnost povrchu.

Po dokončení každé betonové podlahy provádíme ochranný uzavírací nástřik proti rychlému vysušování a zrání betonu.


Opravy a rekonstrukce betonových podlah a povrchůPoškozené podlahy obsahující trhliny, výtluky a hrubé nerovnosti opravujeme lokálním vyřezáním a vyplněním speciální směsí. Na drobnější povrchové vady, oděrky, škrábance a nerovné povrchy aplikujeme samonivelační cementové stěrky nebo hlazené opravné potěry. Tyto tenkovrstvé směsi zajistí vynikající rovinnost, odolnost proti obrusu, rázům a vsakování kapalin. Finální úpravu betonové podlahy provedeme strojním zahlazením do jednolitého celistvého povrchu.

KOMUNIKUJTE S NÁMI:
Telefon:
605 550 630
Formulář:
napište nám
E-mail:
ahpodlahy@seznam.cz
Web:
www.ahpodlahy.cz
průmyslové betonové podlahy
lité podlahy
Půjčovna stavebního nářadí
>>
všechny kontakty
POKLÁDÁNÍ PODLAH:
Betonové lité podlahy - kompletní pokládky.
Řezání dilatačních spár - tmelení dilatačních spár.
Broušení a frézování betonových povrchů.
Rekonstrukce a opravy betonových podlah.
Hlazené i protiskluzové, kartáčované, vsypové a samonivelační povrchy.NÁMI ZHOTOVENÉ PODLAHY:

Betonové podlahy s výztužemi v hospodářském objektuBetonáž ledové plochy stadionu

zavřít